Ahmet Güneştekin Gâvur Mahallesi Sergisiyle İzmir’de sanatseverlerle buluşacak

Ahmet Güneştekin’in Gâvur Mahallesi adlı sergisi 3 Kasım 2022-5 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir Kültürpark’ta açılıyor.

Güneştekin Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle açılan sergi, sanatçının mübadele ana temesı çevresinde göç ve yerinden edilenlerin tarihine odaklanan farklı disiplinlerden çalışmalarını bir araya getiriyor.Küratörlüğünü Şener Özmen’in üstlendiği sergide sanatçının nesneleri kullandığı tamamen mekâna özgü büyük boyutlu enstalasyonları ve video işleriyle birlikte metal formları taşla tamamladığı heykel çalışmaları sergilenecek.

Gâvur Mahallesi belirli bir tanım üzerinden genellenen grupların sosyal,kültürel,mekânsal veya etnik olarak birbirlerinden ayrılmaları ve farklı siyasetlere tabi tutulmaları anlamına gelen mübadelenin(insan değiş tokuşunun) altında yatan düşünceyi sorguluyor.Ege coğrafyasının her iki yakasında insanların geçmişleriyle olan bağlarını koparan ve onları başka bir yerde hayatlarını yeniden kurmaya zorlayan mübadeleyi yirminci yüzyıla damgasını vuran ve giderek dünyaya yayılan zorunlu göçlerle ilişkilenerek çok katmanlı bir anlam ağı yaratıyor ve geçmişin hayaletlerinin tüm dünyaya musallat olma biçimlerini gösteriyor.

Mekâna özgü entalasyonlar eşyaları ile vücut bulan bir insan kalabalığı ortaya çıkar.Hayatın şeylerini bir arada tutan bavullar,sandıklar, anılarını hayali var oluşlarını somutlaştıran onarılmaz şekilde aşındırdığı yıkıntıları çağıran soyut taşlar,yer değiştirmiş ya da kaybolmuş bir bedensel varoluşu gösterir.Tekinsiz şekilde yerinden edilmenin habercisi olan,çok uzaklara gitmeye zorlanmış her nesne,içinde taşıdığı tarihi aynı ağırlığı ile taşımaya devam eder.Bir yere yerleşmek uzun zaman alır,esasında kökler başka bir yere ait olunca,inşa edilen hiçbir şey tam olarak yerleşemez.Ege’nin her iki yakasında yerinden yurdundan edilen,coğrafi kökenlerini kimliklerinin bir işareti olarak gören insanlar için Yunancayı Ortodoks olmakla ve Türkçeyi Müslüman olmakla eşitleyen düşünce deneyimleriyle örtüşmez.Yine de yüzyıllardır iç içe geçmiş,karmaşıklaşmış dillerin ve inançların yer aldığı bu coğrafi ve kültürel alanın bütünüyle ayrıştırılabileceği tahayyül edilir.

Mıgırdiç Margosyan’ın Gâvur Mahallesi adlı kitabıyla aynı adı taşıyan sergi bu düşünceleri izleyerek kültürel çeşitliliği vurgularken aynı coğrafyadan insanların,yirminci yüzyılın uluslararası düzeninde etnik sınırları tanımlayan dinden daha derin bağları paylaştığını söylüyor.

Güneştekin mübadele ve sonrasında gerçekleşen tüm kitlesel yerinden edilmelerde olduğu gibi ayrıştırıcı uygulamaların toplumları küçümseyen yönünün,uluslararası mülteci ve göçmen dalgalarıyla daha görünür hale geldiğini düşünüyor.Sınır duvarlarının inşasından, vize ve seyahat yasaklarına,mülteci karşıtı kampanyalara ve mülteciler üzerindeki pazarlıklara uzanan başka düzeyde ayrıştırıcı uygulamaların tanık olunduğu bir zamanda,Gâvur Mahallesi farklı hümanizm biçimleriyle ilgilenerek,insan olmanın tarihsel,kültürel ve politik olarak çok yönlü etkilerini anlama olanağı sunuyor.Çok disiplinli bir çalışmayla biçim,meteryal ve yüzeyle ilişki kurarken geçmişi şimdiyle birlikte inceleyerek yaşananlara başkalığın gözünden bakmak için bir alan yaratıyor.

Güneştekin Vakfı’nın ilk sergi projesi olan Gâvur Mahallesi,İzmir Büyükşehir Belediyesi,Hitit Marble,Medicalpoint,Eminoğlu SBV ve İzmir Art’ın katkılarıyla gerçekleşecek.Sergiye Güneştekin Vakfı’nın yayımlayacağı kapsamlı bir kitap eşlik ediyor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.